Community-art

Een erfgoedproject waarbij buurtbewoners samen een monument oprichten voor in de oorlog omgekomen joodse buren.

Digitaal Monument: Om niet te vergeten

In het boek De Stille Slag beschrijft Margo Klijn het Joodse leven in Arnhem vanaf 1933. De eerste druk kwam uit in 2003; in de tweede druk van 2014 is ook een indrukwekkende namenlijst opgenomen. Hierop staan alle 1493 joodse Arnhemmers die slachtoffer waren van het naziregime met leeftijd en plaats van overlijden. Ook in de wijk Sint Marten Sonsbeek woonden in vrijwel elke straat Joden die werden vervolgd, weggevoerd en vermoord. De jongste is niet ouder geworden dan een jaar. Slechts twee Joodse wijkbewoners zijn na de oorlog teruggekeerd.

plattegrond

Om deze mensen – de vroegere buren- te herdenken, hebben wijkbewoners een digitaal monument opgericht, in de vorm van een interactieve plattegrondop de wijkwebsite www.sintmartensonsbeek.nl. Hierop zijn alle namen van de Joodse buren uit die tijd opgenomen.

Buurtproject

Met alleen het noemen van de namen krijgen deze mensen nog geen gezicht. Om recht te doen aan de slachtoffers vertellen we – indien mogelijk- ook het verhaal achter deze namen. Je vindt op het monument beschreven levensgeschiedenissen. Het monument groeit verder met verhalen, uitgezocht en beschreven door de huidige wijkbewoners.

  • Wanneer: 2021
  • Steun: het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Bewonersoverleg van Sint Marten Sonsbeek en een aantal ondernemers uit de wijk ondersteunen dit project met financiële middelen.
  • In samenwerking met Prewalski Ontwerpers die verantwoordelijk zijn voor de interface en het design van de interactieve plattegrond.