project, tekst en ontwerp

Als communicatiespecialist neem ik een flinke dosis creativiteit en organisatiekracht mee. Met een scherp oog voor wat echt belangrijk is, realiseer ik elegante producties, die leuk en inhoudelijk goed in elkaar zitten.

Ik ben vertrouwd met verschillende communicatiekanalen en zoek unieke manieren om de boodschap over te brengen.

Als cultureel projectleider initieer, ontwikkel en/of organiseer ik projecten waarin culturele verhalen verteld worden.  

Verhalen die anderen inspireren, verwonderen of inzicht bieden. Van nu en over vroeger en voor jong en oud.

Ik adviseer over en ontwikkel betekenisvolle lespakketten die verschillende vakken met elkaar verbinden.

Kenmerkend voor mijn stijl is een helder en begrijpelijk taalgebruik. Met een doordachte structuur in de teksten gaat alle aandacht van de leerling of docent naar de educatieve inhoud.

Ik schrijf, herschrijf en redigeer teksten. Mijn teksten zijn informatief en verbindend én vlot, actief en helder geschreven. De taal is toegankelijk en sluit goed aan bij de beoogde lezer, ook lezers op taalniveau B1.

Heb je zelf een tekst geschreven? Ik lees graag met je mee en adviseer over structuur, leesbaarheid en taalgebruik. Opdat de lezer de inhoud begrijpt zoals jij het hebt bedoeld!

Welke beelden sluiten het best aan bij de inhoud van jouw tekst?

Door kritisch te kijken, kies ik met gevoel voor inhoud en functie het beste beeld bij de tekst. De beelden verzorg ik zelf of ik vraag illustratoren of fotografen uit mijn netwerk.

De grafische vormgeving van jouw product is in goede handen bij mij. Ik zorg ervoor dat de vorm past bij de inhoud. Je werkt met een vormgever die de tekst leest en laat aansluiten bij het beoogde gebruik, doel en de gewenste sfeer.