werken in evenwicht

wolkenlucht

Zesurige werkdag

Wil je meer mensen aan het werk?  Een gelijke taakverdeling in het huishouden? Meer ruimte voor kind en familie? Meer groen en minder asfalt? Laten we dan eens vaart maken met het invoeren van een zesurige werkdag.

Hoe het was

Vanaf 1919 hebben we in Nederland de achturige werkdag. De sociaaldemocratische partij wilde hiermee een eind maken aan de lange werkdagen van de fabrieksarbeiders. Zij hadden werkdagen tot wel 16 uur met alleen een vrije dag op zondag. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de vijfdaagse werkweek de norm. In die tijd verdienden mannen buitenshuis de kost terwijl vrouwen – zodra ze trouwden- thuis moesten blijven. Tegenwoordig willen we dat anders doen. Het is tijd om de organisatie van werk en inkomen aan deze nieuwe wens aan te passen. Laten we de norm bijstellen tot werkdagen van zes uur in combinatie met flexibele werkweken.

Gelijke kansen

De voordelen van een zesurige werkdag zijn groot. Je helpt meer mensen aan een baan omdat je door het verkorten van de werkdag het beschikbare werk over meer mensen moet verdelen. Hiermee reageer je op de ontwikkeling dat er door automatisering en uitbesteding naar lagelonenlanden steeds minder banen voorhanden zijn. Verder maak je het voor ouders zoveel eenvoudiger om werk en gezin te combineren. Niet alleen is het voor meer mensen mogelijk om kinderen na school thuis op te vangen, ook kunnen beide ouders de maatschappelijke ladder beklimmen zonder dat ze in de knel komen met de zorg voor hun kinderen. Bovendien prikkel je gelijke beloning voor gelijk werk. Want als het de norm wordt dat twee deeltijders het inkomen van het gezin gaan verdienen, heeft de hele samenleving er profijt van als de beloning van vrouwen en mannen gelijk is.

Organiseren zonder stress

Maak het daarnaast mogelijk om werk verdeeld over de dagen in de week flexibel in te richten. Dat kan door thuiswerken te blijven faciliteren maar ook door in organisaties de werkdagen te verdelen in modules van 3 uur. Geef mensen de mogelijkheid om in blokken van bijvoorbeeld 6 tot 9, 9 tot 12 en zo verder te werken. Achter elkaar of als losse eenheden, net wat de organisatie en de werknemer het beste past. Dat heeft meerdere voordelen. De drukte in de spits neemt af omdat de werktijden over de dag zijn verspreid. Je hebt minder snelweg nodig om al het verkeer door te laten stromen en meer kans op een zitplaats in de trein.  Voor ouders is het een stuk eenvoudiger om de opvang van kinderen met elkaar af te stemmen. Voor een bedrijf is het ondanks de kortere werkdagen van de individuele werknemers mogelijk kantoor of fabriek 18 uur of langer op een dag te bemannen. Bovendien wisselen werknemers elkaar niet af maar werken ze een aantal uren gelijktijdig. Dat draagt bij aan een goede overdracht en de samenhang in het bedrijf.

Evenwicht

De invoering van een flexibele werkweek met werkdagen van zes uur zal wat aanpassing vragen van organisaties. Maar je geeft mensen autonomie omdat ze naar eigen inzicht hun leven kunnen organiseren. Dat scheelt veel organisatiestress en brengt bij veel mensen evenwicht in de verdeling van werk, gezin en vrije tijd. Uiteindelijk zal dat leiden tot een beter welzijn van vrouwen, mannen en kinderen.