Netwerk

Hoe alles met elkaar verbonden is en elementen op elkaar inspelen. Hoe je van hier naar daar gaat en welke routes je daarvoor neemt. De keuzes die je neemt en waar die dan toe leiden. De andere weg terug als die ene weg allang is afgesloten.

Welk middel je gebruikt om te communiceren, wat daarvoor nodig is en wat er gebeurt als dat hapert en de verbinding stilvalt.

De samenhang tussen het een en het ander. De connectie die je legt en de verbanden die je ziet, ook als die er helemaal niet blijken te zijn. Waar paden samenkomen of uiteenvallen. Op welk punt je bent als je het overzicht verliest.

De mensen die je kent, of juist niet terwijl je ze wel zou moeten kennen. Zij die je verder helpen en zij die je stil doen staan.

Je directe kring en hoe die uitwaaiert in allemaal naaste kringetjes, die dan jouw verderop kring zijn. Waar je wel eens van hoort, maar die je verder niet kent.